அனைத்து பகுப்புகள்
EN

பல்பொருள் அங்காடிகள் ஏன் பணப் பதிவேடுகளுக்கு வெப்ப அச்சுப்பொறிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன?

நேரம்: 2023-03-16 வெற்றி: 1

Thermal paper is widely used. It can be seen in movie ticketing, ticketing, ATM automatic teller machines, police paper, electronic scales, thermal labels, thermal பணப் பதிவு காகிதம் மற்றும் பிற துறைகள்.

There are various styles of printers. Why do supermarkets and other consumer places mostly use thermal printers and thermal paper for cash registers?

The main reason is that the thermal printer has high stability and basically does not need maintenance. It is enough to replace the thermal paper, and there are basically no other wearing parts. Although dot matrix printers can also be made into small ticket machines, but there are too many mechanical parts in dot matrix printers, which are prone to problems. However, laser printers and inkjet printers are too bulky, and inkjet print heads are easy to clog, and laser printers consume a lot of power. It is impossible to make small ticket machines at all. The working principle is complicated and the maintenance cost is also high. Therefore, a thermal printer is a good choice for printing single-page receipts.

Suzhou Guanhua Paper Factory is a professional factory engaged in the thermal paper industry for more than 20 years. It has rich customization experience. The thermal paper, cash register paper, computer printing paper and other products produced are exported to Europe, the United States, the Middle East and other parts of the world. Welcome to consult!

தயவுசெய்து உங்கள் மின்னஞ்சலை இங்கே சொல்லுங்கள்.