அனைத்து பகுப்புகள்
EN

நிலைமையை பதிவு செய்ய ECG ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான முன்னெச்சரிக்கைகள்

நேரம்: 2022-06-20 வெற்றி: 2

The following should be noted when recording an ECG:

① In order to prevent the electrocardiogram artifact caused by muscle tremor, the patient must lie down and relax the whole body

②Connect the limb lead electrodes and wires, and make sure the connection is correct

③ Mark the electrocardiograph 1mV

④ Record 6 standard limb lead ECG

⑤ Record 6 precordial lead ECG

⑥ Record 3 or 4 cycles per lead, and the recording time should be appropriately extended in case of arrhythmia.

தயவுசெய்து உங்கள் மின்னஞ்சலை இங்கே சொல்லுங்கள்.